Naše nabídka

 

Naše semináře připravujeme na základě vstupní analýzy přesně podle potřeb našich zákazníků. Vstupní analýza je složena z rozhovorů se zadavatelem a případně osobními, telefonickými nebo korespondenčními rozhovory se všemi konkrétními účastníky školení. Díky naší dlouholeté praxi a celé řadě připravených seminářů dokážeme poté velmi přesně pojmenovat jednotlivá očekávání všech zúčastněných stran, to jest zadavatele, účastníků a společnosti SYMFONIE. Tímto procesem zjistíme možné rozpory v očekáváních a popřípadě upravíme program připravovaného semináře.

Všechny semináře vedeme interaktivním způsobem, účastníci jsou maximálně zapojování do jednotlivých aktivit. Při výuce využíváme Kolbův cyklus interaktivního učení, který pomáhá vyvážit 4 různé části učebního procesu od zkušenosti/zážitku, přes reflexi a teorii až po uplatnění poznatku v praxi. Hojně jsou zařazovány modelové situace a rolové hry. Velký prostor je věnován vyzkoušení jednotlivých získaných dovedností samotnými posluchači s následným rozborem a zpětnou vazbou. Velmi často zachycujeme průběh semináře videokamerou, účastníci si po semináři odnášejí vlastní paměťovou kartu se svými aktivitami.

Provincie

Týmová multiplayerová počítačová hra z vlastní produkce. Hra je určena pro posílení týmové komunikace  a spolupráce. Kombinuje v sobě prvky strategie, vyjednávání, komunikace uvnitř týmu a komunikace mezi týmy. Hra otevírá komunikační bariéry mezi jejími účastníky a napomáhá k celofiremní atmosféře důvěry a otevřené komunikace.

Ideální je jako doplnění programu celofiremních setkání.

Pandemie

Pro setkání celých firem a týmů i v počtu cca 100 účastníků jsme adaptovali kooperativní deskovou hru Pandemic do reálných podmínek. Principem hry je nalézt léky na nemoci, ze kterých se udělala celosvětová pandemie. Hra je kooperativní, to znamená, že jednotlivé týmy spolu nesoupeří, ale spolupracují. Hra v sobě spojuje unikátní kombinaci strategie, zábavných aktivit, adrenalinu, smyslu pro povinnost, spolupráce a komunikace.

Ideální je pro celofiremní dvoudenní setkání.

Prezentační dovednosti

V dnešní době se za samozřejmou dovednost úspěšného obchodníka, manažera či ředitele společnosti považuje umět vystoupit před skupinou posluchačů. Na tomto semináři Vám pomůžeme rozvinout Vaše prezentační dovednosti, společně s Vámi rozpoznáme Váš prezentační styl a odhalíme úskalí ve Vašem verbálním i neverbálním projevu.

Prezentace s interaktivní tabulí

Interaktivní tabule či interaktivní projektor se stávají běžným vybavením zasedacích místností. Se změnou technologie přichází čas i na změnu stylu prezentace. Na našem semináři se dozvíte, jak zmíněné pomůcky mění způsob prezentování a naučíte se tyto pomůcky efektivně používat.

Seminář v sobě propojuje dovednost ovládání počítačového programu MS PowerPoint a dovednost přípravy kvalitní vizuální pomůcky. Účastníci se během semináře dozví, jak má dobrá vizuální pomůcka vypadat a naučí se ji připravit v programu MS PowerPoint.

Vzdálená komunikace, videokonference, spolupráce na dálku

Moderní technologie změnily náš svět. Ale jak se změnila naše komunikace? Co nového vnáší do mezilidské komunikace videokonference či spolupráce na dálku? Na našem semináři Vás naučíme, jak pomocí videokonferenčních řešení komunikovat a spolupracovat efektivně. Bez správného používání se jakákoliv technologie totiž stává drahým špásem.

Lektorské dovednosti

Připravit kvalitní seminář je značně náročné. Avšak ani perfektně připravené osnovy či vynikající podkladové materiály pro posluchače nemusí zabezpečit spokojenost posluchačů. Velmi důležitá je totiž také vlastní práce lektora. Ten musí nejen perfektně znát předmět semináře, ale musí mít také profesionální vystupování, musí znát psychologii práce s dospělými posluchači a musí zvládat pedagogické dovednosti. To vše můžete získat na tomto semináři.

Lektorské dovednosti pro počítačové školitele

Školení počítačových dovedností v sobě skrývá mnoho záludností. Stává se, že jsou účastníci na velmi rozdílné znalostí či intelektuální úrovni, v nejnepotřebnější chvíli přestane fungovat počítačová síť, postup, který na jednom počítači funguje bez problémů na druhém počítači končí kolapsem atd. Chcete vědět, jak si poradit s těmito situacemi a jak se stát nadprůměrným školitelem? Pak je tento seminář určen právě Vám.

Týmová spolupráce

Před každou olympiádou stojí trenér naší hokejové reprezentace před obtížným úkolem, totiž sestavit mužstvo. Z obrovského množství skvělých hokejistů jich musí vybrat jen několik. Dobře ví, že v mužstvu nemůže mít jen útočníky, ale že potřebuje i obránce a nesmí zapomenout ani na brankáře. Nad každým kandidátem si pokládá otázky: „Zapadne do týmu? Bude spolupracovat s ostatními? Dokáže tým podržet v obtížné situaci? Budou s ním spolupracovat ostatní?“ Za úspěchem a získáním zlaté medaile v Naganu nestojí jen jméno Jágra či Haška, ale, jak potvrzují mnozí naši i zahraniční sportovní komentátoři, spolupracující tým, kde platí: „Jeden za všechny, všichni za jednoho“. A právě na souhru a spolupráci pracovního týmu je zaměřen tento seminář. Účastníci se naučí řešit úkoly týmovým způsobem, naučí se respektovat sami sebe i ostatní a výkonnost jejich pracovního týmu se tím výrazně zvýší.

Úspěšný tým

Chtěli byste odměnit Váš tým mimořádným odpočinkovým zážitkem a přitom ještě i posílit vztahy uvnitř týmu a komunikaci? Připravíme pro Vás program kombinující odpočinek se vzděláváním na nějakém zajímavé místě. Co takhle Chorvatsko nebo Mallorka? Anebo co kdybychom spolu vyrazily na vodu? Zcela jedinečným zážitkem je, když se takovéto akce zúčastní celá firma. Ve spolupráci se zkušenými lektory a animátory pro Vás připravíme zážitek, na který budete ve firmě dlouho vzpomínat.

Komunikace po telefonu

Telefonování se stalo běžnou součástí našeho života. Někteří z nás však mají telefon za svůj hlavní pracovní nástroj. Nemusí se jednat jen o pracovníky klasického Call centra. Řada společností poskytuje informace přes telefon či  nabízí hot-line služby atd. Na tomto semináři rozvineme Vaše formulační dovednosti, ukážeme Vám, jaké máte nástroje pro vedení hovoru, dozvíte se, jak Vaše neverbální komunikace (ano ta co přes telefon není vidět) ovlivňuje telefonní hovor.

Krátká, přínosná a příjemná porada

Úspěšní manažeři potřebují koordinovat práci svých zaměstnanců, navzájem se informovat, či přijímat společná rozhodnutí, k čemuž obvykle využívají porady. Podle statistických výzkumů však právě s poradami není většina pracovníků spokojena. Jeden z nejoblíbenějších seminářů Vám ukáže, jak uskutečňovat porady krátké, přínosné a příjemné. Seminář je vhodný zejmána pro celé pracovní týmy.

Efektivní komunikace

I v dnešní době bouřlivého rozmachu informačních technologií má mezilidská komunikace svůj neopominutelný význam. Efektivní komunikace patří mezi základní dovednosti na všech pracovních pozicích, počínaje sekretářkou a konče ředitelem společnosti. Na komunikace uvnitř pracovního týmu často závisí úspěch celé firmy. Z těchto a dalších důvodů patří, z hlediska firemního vzdělávání, seminář efektivní komunikace mezi základní, na němž jsou vystaveny další vzdělávací programy.

Řešení konfliktů

Konflikt je součástí našeho každodenního pracovního i osobního života. Života bez konfliktů se nám nikdy nepodaří dosáhnout. Co ale můžeme dosáhnout, je umět řešit konflikty takovým způsobem, že budou přínosem pro nás i naši protistranu. Na tomto semináři se naučíte, co to konflikt je, jaké styly řešení konfliktů existují a jak dojít dohody s druhou stranou a co dělat v případě, že se dohoda s protistranou nedaří.

Člověk a kůň aneb kůň lektorem

Exkluzivní řada seminářů zaměřujících se na týmovou spolupráci. Do výuky je plně integrováno polodivoké stádo koní. Velmi emotivní, velmi zážitkové, velmi účinné. Pro bližší informace nás kontaktujte.