Inspirace moderními technologiemi

Interaktivní tabule na Univerzitě Pardubice

Toto video bylo zpracováno na závěr cyklu seminářů pro pedagogy univerzity. Obsahem seminářů byla práce s interaktivní tabulí a metodika zařazování interaktivní tabule do výuky na vysoké škole.

Interaktivní tabule ve firemním prostředí

MS PowerPoint s interaktivní tabulí

Elektronický flipchart

Práce s videem na interaktivní tabuli

Interaktivní tabule a práce s libovolnou aplikací

Vzdálená spolupráce s interaktivní tabulí


Zaujmi, zapoj, zefektivni – interaktivní tabule prakticky

Hlasování a interaktivní tabule

Interaktivní tabule – praktické příklady